Corporation ElektroPivdenMontazh
Allow us to help you with your engineering needs
Антікорупційна програма:
     Одним із ефективних методів боротьби з корупцією в бізнесі є прийняття антикорупційної програми.
Наша компнія затвердила антикорупційну програму яка перетворитись на реальний механізм оптимізації бізнес-процесів.
     В програмі закріплені правила і процедури виявлення і запобігання корупції в компанії, а також заходи спрямовані на зменшення корупційних ризиків у діяльності компанії.

Ліцензії та сертіфікати: