ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"
інжиніринг в енергетиці

Прийомопередавач високочастотних захистів ПЛ 110-750 кВ з функцією передачі команд автоматично

 
Прийомопередавач «ОРІОН» УПЗА призначений для передачі і прийому сигналів релейного захисту (основна функція) і команд автоматики (додаткова функція) по високочастотному каналу зв'язку, освіченій проводами повітряних ліній електропередач напругою 110-750кВ.
 
«ОРІОН» УПЗА є модифікацією приймач «ОРІОН» УПЗ. У базовий термінал встановлено два додаткових універсальних модуля (МВ - модуль дискретних входів і МУРС - модуль реле і сигналізації), а в модуле управління МУ здійснена заміна програмного забезпечення, в якій додатково до існуючих реалізовані алгоритми передачі / прийому команд автоматики.
 
Функція передачі / прийому сигналів (частот) релейного захисту «РЗ» має більш високий пріоритет перед функцією передачі / прийому команд автоматики «КА».
 
Реалізація функцій передачі / прийому команд автоматики (КА) передбачає передачу інформації САОН (спеціальної автоматики обмеження навантаження), фіксацію стану високовольтного обладнання (ФОЛ, ФОП, ФВЛ), працездатність високовольтних вимикачів (елегаз), дистанційний введення / виведення локальних автоматік, пристроїв РЗ і ін.
 
Функція передачі / прийому команд автоматики реалізується із забезпеченням необхідних коефіцієнтів безпеки (прийом помилкових команд) і надійності (втрата команд) за умови відсутності коротких замикань або заземлень на ПЛ, по якій організовано високочастотний канал.
 
Передбачена візуальна (світлодіоди, дисплей) і зовнішня реєстрація передачі / прийому команд автоматики.
 
Кількість використовуваних команд автоматики і напрямок передачі вибирає користувач. Можливий симплексний або дуплексний режими передачі команд автоматики.