ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"
інжиніринг в енергетиці
Цифровий вимірювальний комплекс
 
Цифровий вимірювальний комплекс «Циклон-115» призначений для:
 • Перевірка і вимірювання основних параметрів, зняття характеристик ВЧ апаратури релейного захисту різних типів (УПЗ-70, АВЗК-80, ПВЗ, ПВЗ-90 (М), ПВЗУ-М, ПВЗУ-Е, ПВЗЛ, «ОРІОН» УПЗ та ін.) з можливістю імітації сигналів;
 • Перевірка і вимірювання основних параметрів, зняття характеристик ВЧ пристроїв протиаварійної автоматики різних типів (АНКА-АВПА, АКПА-В, АКАП-В, АКА "Кедр", УПК-Ц, «ОРІОН» АПК та ін.);
 • Перевірка і вимірювання основних параметрів, зняття характеристик апаратури зв'язку різних типів (ТН-12, АВС, АСК);
 • Вимірювання основних параметрів елементів ВЧ тракту (фільтри приєднання, розділові фільтри, заградители і т.д.).
«ЦИКЛОН-115» являє собою комплекс приладів, реалізованих на трьох модулях і об'єднаних одним корпусом - переносний робочою станцією, забезпечує роботу в таких функціональних режимах:
 1. осцилограф (двоканальний);
 2. спектроаналізатор (двоканальний);
 3. характеріограф (двоканальний);
 4. селективний вольтметр (двоканальний);
 5. частотомер (двоканальний);
 6. генератор сигналів довільної форми;
 7. імітатор команд (формування одночастотних сигналів-команд, двочастотних, складних сигналів-команд «ОРІОН» АПК).
 8. аналізатор команд (демодуляція одночастотних сигналів-команд, двочастотних, складних сигналів-команд «ОРІОН» АПК)
 9. детектор сигналів.
Застосування в комплексі найостанніших розробок в області електроніки і цифрової обробки сигналів, нових методик проведення перевірок, дозволило розробити комплекс, який володіє високими споживчими властивостями, такими як:
 • менша ціна в порівнянні з комплектом звичайних приладів, що реалізують ті ж функції;
 • малу вагу і висока мобільність комплексу;
 • автоматизація процесу перевірок - вбудоване програмне забезпечення для автоматичної перевірки ВЧ апаратури прийому-передачі команд РЗ і ПА («Кедр», «УПК-Ц», «ОРІОН» АПК);
 • висока надійність.